Meillä on suuren kumppanin sielu, mutta pienen kumppanin ketteryys.

Mistä Devikone on tehty? Syvällinen erityisosaaminen, Open Source -ratkaisut, vahva kumppanoituminen, hyvinvoivat työntekijät. Niillä ollaan jo pitkällä. Jatka lukemista, niin pääset perille!

Devikoneen yritystarina

Yritys on perustettu 2021

Perustajat Ari Salonen, Tuomas Palenius ja Jussi Alare

Yrityksen tausta

Devikone on integraatioihin erikoistunut korkean erityisosaamisprofiilin toimija. Perustajista Ari ja Tuomas ovat olleet mukana integraatioiden toteuttamisessa lähes koko työuransa ja päätoimisesti integraatioliiketoiminnassa kumpikin reilut 10 vuotta. Yhteinen työura herroilla alkoi Integration House Oy:ssä, jossa kumpikin olivat osakkaina. Integration House Oy toimi vuodet 2013-2017 keskittyen erilaisiin integraatioprojekteihin suurille ja keskisuurille yrityksille. Näinä vuosina myös Open Source -ratkaisut tulivat tutuiksi ja alkoivat muodostaa tukevan perustan Integration House Oy:n integraatiototeutuksille.

Vuonna 2017 Ari ja Tuomas siirtyivät yrityskaupan myötä Digialle. Samaan aikaan Digialle päätettiin perustaa Open Source -integraatiotiimi yrityskaupan mukana tulleen osaamisen hyödyntämiseksi. Ari sai tehtäväkseen tiimin johtamisen ja agressiivisen kasvattamisen koodailun ja arkkitehtityön lisäksi. Tuomas toimi arkkitehtina ja pääarkkitehtina haastavimmissa Open Source -integraatioprojekteissa ja sai myös lisätittelin tech lead.

Vuonna 2021 palo yrittäjyyteen kävi ylivoimaisen suureksi ja Devikone Oy perustettiin aprillipäivänä 1.4.2021. Alkumetreiltä asti yrityksen perustamisneuvotteluissa oli mukana Jussi Alare, jolla oli pitkä kokemus vaativasta ohjelmistomyynnistä, laajaa tuntemusta eri toimialojen tarpeista sekä myynnin johtamisesta ja kehittämisestä. Jussi hyppäsi mukaan Devikoneen hallitukseen toukokuussa 2021.

Yrityksen idea

Aikaisemmalla työurallaan perustajamme ovat nähneet integraatioiden merkityksen loppuasiakkaalle aitiopaikalta. Integraatioprojektien vaiheet kaikkine nyansseineen ovat tuttuja ja vuosi vuodelta erilaisten kokemusten kautta vahvistui ajatus, että integraatioihin erikoistuneelle yritykselle on kovaa tarvetta markkinoilla.

Digitalisaatio kiihdyttää koko ajan vauhtiaan ja integraatioiden hallinta on nimenomaan muutoksen, tulevaisuuden ja kokonaisuuden hallintaa, joka vaikuttaa yrityksen mukautumiskykyyn muuttuviin tarpeisiin ja kokonaismenestymiseen. Tässä alan erikoistoimija on korvaamaton kumppani.

Avoimen lähdekoodin ratkaisut ovat myös hyvin keskeisessä roolissa Devikoneen toiminnassa. Open Source -ratkaisut luovat ylivoimaisen perustan integraatiotarpeitten asiakaslähtöiseen ratkaisemiseen. Työkalut ovat julkisia, monipuolisia, jatkuvasti kehittyviä ja tekijöitä ja osaajia löytyy paljon. Näin asiakas ei jää loukkuun yhden toimittajan osaamisen varaan. Kun Open Source -osaaminen yhdistetään kumppaniin, joka ymmärtää eri toimialojen tarpeita, tuntee laajasti vaihtoehdot ja pystyy etsimään vaihtoehdoista asiakkaalle parhaan ratkaisun, ollaan lähellä ydinasioita miksi Devikone on olemassa.

Kumppanuudet

Integraatiot muodostavat kokonaisuuden, joka yhdistää useita ohjelmistoja, toimittajia ja osallistujia. Näemme kaikki kokonaisuuden osat kumppanuuksina, jotka tekevät töitä yhteisen päämäärän eteen. Devikoneen toiminnan peruspilareina toimivatkin vuosien aikana syntyneet verkostot alan toimijoihin ja erilaiset kumppanuudet ovat toiminnallemme elintärkeitä.

Toimimme paljon yhdessä isojen toimijoiden kanssa ja kumppaniverkostostamme löytyy ratkaisuja asiakkaittemme kaikkiin tarpeisiin. Teemme myynnillistä yhteistyötä kumppaneittemme kanssa ja verkostoituminen ja kumppanuuksien laadukas palveleminen ovat tärkeitä perusarvojamme.

Ketterä kumppani

Devikone hakee integraatioihin keskittymisellä ylivoimaista asiantuntijuutta ja ketterää toimintamallia. Keskitymme ydinliiketoimintaamme, päätöksenteko on nopeaa, tekijät osallistuvat päätöksentekoon ja olemme matalan byrokratian organisaatio. Meillä on suuren kumppanin sielu, mutta pienen kumppanin ketteryys.

Hyvinvoiva henkilöstö

Devikoneen tärkeä tavoite on perustamisesta lähtien ollut olla erinomainen työnantaja. Työntekijät ovat yrityksemme tärkein voimavara ja tämän pitää näkyä ja tuntua myös tekijöille.

Työn mielekkyys muodostuu monesta asiasta, mutta pitkän kokemuksen kautta uskomme vahvasti siihen, että ihminen on parhaimmillaan, kun saa tehdä työkseen kiinnostavia asioita, pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä, saa apua ja palautetta ja arvostusta työpanoksestaan ja pääsee kehittymään työssään. Myös työyhteisöllä on viihtymiseen merkittävä vaikutus.

Tarjoamme työntekijöillemme kilpailukykyiset työsuhde-edut, mutta nämä ovat mielestämme vain kirsikoita kakun päällä. Uskomme, että työhyvinvoinnin ydin on siinä, että ihminen työn takaa tulee kuulluksi ja saa arvostusta työstään ja persoonastaan ja pääsee toteuttamaan itseään. Olemme matalan hierarkian yhteisö ja lähtökohtaisesti olemme ehkä monissa eri rooleissa, mutta ihmisinä aina samalla viivalla.

Integraatioliiketoiminta on vahvassa kasvussa ja integraatio- ja Open Source –osaamisella on suurta kysyntää nyt ja takuuvarmasti myös tulevaisuudessa. Integraatioliiketoiminta antaa laajan näkökulman eri toimialojen tarpeisiin ja tuottaa poikkeuksellisen paljon IT-alan huippuosaajia. Uskomme vahvasti visioomme olla erinomainen työnantaja työntekijöillemme ja sitä kautta myös korkean profiilin luotettava kumppani asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

Näistä aineksista Devikone on syntynyt!