“Mistään muusta näkökulmasta käsin ei pääse niin hyvin kiinni asiakkaan liiketoimintaan, kuin integraatioista”, virkkoo Devikoneen CTO Tuomas Palenius.

Isoin syy Devikoneen perustamiselle oli Tuomaksen ja kahden muun perustajan syvä kiinnostus integraatioita kohtaan. Integraatioiden avulla missiona on auttaa asiakkaita ratkomaan digitalisaation aiheuttamaa hienoista kaaosta ja erilaisia ongelmia markkinoita laadukkaammin.

Devikoneen missio työpaikkana puolestaan on tarjota mitäs muutakaan, kuin paras mahdollinen työpaikka niille, jotka haluavat rakentaa itselleen syväosaamisen integraatioista.

5 syytä kehittää syväasiantuntijuus integraatioista Devikoneella

Tuomaksen rakkaus integraatioihin syntyi alkujaan yli kymmenen vuotta sitten hänen toimiessaan ohjelmistokehitystehtävissä logistiikka-alalla. Silloin hän pääsi mukaan ensimmäisiin integraatioprojekteihin.

“Muistan miettineeni, miten hienoja ja tärkeitä keissejä ne olivatkaan. Päätin, että seuraavaksi haluan keskittyä pelkästään integraatioihin”, Tuomas muistelee hymyssä suin.

“Nyt Devikone on olemassa, jotta voimme tuottaa integraatioratkaisuja asiakkaille mahdollisimman oikein, hyvin ja laadukkaasti”, Tuomas kiteyttää.

Integraatiot nähdään Devikoneella tulevaisuuden mahdollistajana. Siksi toiminta on keskitetty puhtaasti niiden ympärille. Ja kun homma pyörii yhden ydinteeman ympärillä, asiantuntijoille avautuu mahdollisuus erikoistua integraatioiden syväasiantuntijaksi. Ja se tarkoittaa kilpailuetua tulevaisuudessa – paitsi Devikoneelle, myös asiantuntijoille itselleen.

👉 Alkoiko työ integraatioiden parissa kiinnostaa? Tutustu uramahdollisuuksiin meillä! 

#1 Laatu ja lisäarvon tuottaminen tuovat merkitystä

Devikoneen toimintaa ohjaa vahva visio lisäarvon tuottamisesta: ratkaisujen ja asiantuntijoiden erinomaisen ammattitaidon kautta.

Integraatioita varten ratkaisuja on monia. Devikoneen tavoitteena on yksinkertaisesti säästää niiden avulla valtavasti asiakkaiden aikaa ja auttaa heitä välttämään kalliiden virheiden tekemistä.

Tuhansien taalojen pulmia ratkoessa sitä tuntee itsensä ja työnsä merkitykselliseksi.

“Tuntuuhan se hienolta, että voidaan meidän näkemyksen ja laajan integraatiokokemuksen kautta auttaa asiakkaita eteenpäin”, Tuomas jatkaa.

#2 Jatkuva parantaminen on oivallinen mielentila

Laadun priorisointi näkyy myös siinä, miten Devikoneella pyritään jatkuvasti tekemään asioita entistä paremmin. Työkalut elävät jatkuvasti ja niitä parannetaan koko ajan.

“Rakentamamme integraatiot eivät haperru ajan hampaissa vaan kestävät aikaa.”

“Olemme jatkuvasti hereillä siinä, missä maailma menee ja missä meidän täytyy olla huomenna. Maailma ei ole koskaan valmis, mutta me yritämme muovata sitä oikeaan suuntaan”, hän kiteyttää.

“Meidän tekemisessämme on mielekästä jatkuvan kehittämisen näkökulma. Reflektoimme paljon ja usein sitä, miten teemme asioita ja parantelemme toimintamalleja”, hän kertoo.

Tämä jatkuvan kehittämisen ajatus kytkeytyy Devikoneen Open Source -ajatteluun. Avoimen lähdekoodin ratkaisujen kautta asiakkaille on mahdollista rakentaa ratkaisuja, jotka ovat relevantteja nyt sekä kymmenen vuoden päästä.

“Rakentamamme integraatiot eivät haperru ajan hampaissa vaan kestävät aikaa”, hän tiivistää.

Lopputuloksena on siis ratkaisu, joka kestää aikaa ja lisäarvoa asiakkaalle. Sekä rutkasti uusia oppeja Devikoneen asiantuntijoille, jotka näitä ratkaisuja kehittävät.

 

#3 Open source -ratkaisujen avulla onnistutaan

“Open Source -työkalun avulla kaikki pääsevät ratkaisuun käsiksi ilman maksuja, mikä tasa-arvoistaa maailmaa. Emme siis halua rakentaa muureja toistemme välille vaan pikemminkin purkaa niitä”, Tuomas pohtii.

Avoimuuden ja tasa-arvoisuuden lisäksi Open Source -työkalut ovat valikoituneet Devikoneen ytimeksi niiden äärimmäisen kypsyyden takia.

“Emme halua rakentaa muureja toistemme välille vaan pikemminkin purkaa niitä.”

“Kun monet ihmiset – mukaan luettuna devikonelaiset – kehittävät työkaluja yhdessä ja toimivat läpinäkyvästi, pystymme luottamaan siihen, että ratkaisut ovat toimivia. Kukaan ei myöskään voi lukita meitä vain yhden työkalun vangiksi”, Tuomas virkkoo.

“Open source -ajattelu ei ole siis pelkkä filosofia, vaan työkalut ovat yksinkertaisesti tehokkaita ja parempia kuin muut työkalut”, Tuomas toteaa.

#4 Devikoneen oma integraatioalusta ja kaunis koodi innoittavat

Devikoneen työntekijät pääsevät myös osallistumaan oman integraatioalustan kehittämiseen. Kehitystyöhön pääsee mukaan, kunhan avaa suunsa ja ilmaisee kiinnostuksensa.

“Ratkaisu on rakennettu alusta asti parhaista open source -työkaluista konttiteknologioiden päälle. Se on yksinkertainen ja helppo kehittää. Haluamme myös pitää sen yksinkertaisena, jotta alusta on helppo ottaa haltuun”, Tuomas selittää.

Asiakkaille tehtävien integraatioratkaisujen lisäksi Tuomas siis vastaa Devikoneella integraatioalustan kehittämisestä. Se mahdollistaa integraatioiden loputtoman skaalautumisen, joka myös turvaa prosesseja ongelmatilanteissa. Devikoneen tarjoama oma integraatioalusta on kevyempi ratkaisu Devikoneen tarjoaman toisen tuotteen, Red Hatin OpenShiftin rinnalle.

Periaattena on, että kaikki Devikoneella tehtävä koodi on mahdollisimman luettavaa koodia. Se on Tuomaksen ja muun poppoon mielestä ainoa mahdollinen tapa tehdä asioita.

👉 Lue lisää siitä mitä hyvä koodi Devikoneella tarkoittaa!

#5 Jatkuva, syvällinen oppiminen on Devikoneen takuu

“Lupaan, että täällä kukaan ei ole koskaan valmis, vaan meillä pääsee koko ajan oppimaan enemmän ja syvemmin kuin missää muualla”, Tuomas toteaa.

Jatkuvan kehittymisen puolesta puhujana Tuomas lupaa työntekijöilleen jatkuvaa oppimista ja syvällisen ymmärryksen kasvua.

“Osaamme tehdä integraatioiden parissa asioita, joita kukaan ei tee, eikä myöskään opeta esimerkiksi yliopistoissa. Meillä on esimerkiksi kehitetty myös oma ohjelmointikieli, jota käytämme integraatioiden tuotannossa.”

“Itselleni on periaatetasolla tärkeää ymmärtää asioita yhä syvällisemmin. Se ei tarkoita, että kaikki täytyy penkoa perin pohjin, vaan sitä, että on mahdollisuus sukeltaa syvälle jos se kiinnostaa. Haluan tarjota tämän saman mahdollisuuden työntekijöillemme. Uskon kouluttautumiseen ja jatkuvaan oppimiseen”, Tuomas kertoo.

Innovatiivisuus ja eteenpäin katsominen ovat Devikoneen syvintä sielua. Siksi uuden oppiminen ja ammatillinen kasvu on täällä, jos jossain mahdollista.

Miten se konkreettisesti näkyy?

“Osaamme tehdä integraatioiden parissa asioita, joita kukaan ei tee, eikä myöskään opeta esimerkiksi yliopistoissa. Meillä on esimerkiksi kehitetty myös oma ohjelmointikieli, jota käytämme integraatioiden tuotannossa”, Tuomas kertoo innostuneena.

Jos Devikoneella arvon tuottaminen asiakkaille on tärkeintä, niin sitä se on myös työntekijöidenkin suuntaan. Täällä halutaan kasvattaa myös senior-osaajien ammattitaitoa koko ajan eteenpäin.

Tuomas onnitteleekin kaikkia, jotka ovat valinneet erikoistua integraatioihin.

“Ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta kokonaisuutena ja luotto omaan asiantuntijuuteen integraatioiden ammattilaisena kasvaa aivan varmasti”, hän toteaa.

👉 Haluatko syventää osaamistasi integraatioista? Ota yhteyttä Tuomakseen LinkedInissä!

Tutustu muihin Devikonelaisten tarinoihin:

Niille, jotka tykkäävät integraatioista ja koodaamisesta – Mitä kokenut integraatioarkkitehti, Kari tekee Devikoneella?

Devikoneen kysymysgrillissä koodaava arkkitehti Ilkka Kujanpää